Home Загадки Загадката на Непорочното Зачатие… Библията, съдържа загадъчна и тайнствена информация

Загадката на Непорочното Зачатие… Библията, съдържа загадъчна и тайнствена информация

от izumitelno
0 коментар 11,4K преглеждания

Информация, която все още не е разкрита напълно, независимо от опитите, които правят, за да я разгадаят, най-светлите умове както в миналото, така и днес

Една от тези загадки е твърдението за непорочното зачатие на Божия син Иисус Христос. Самият факт на непорочно зачатие предизвиква буря от възмущения и съмнения у скептично настроените. Но сред тези протести често уверено звучат гласовете на онези, които приемат подобна възможност и при това привеждат доста разумни доводи.

Природата около нас е разнообразна с формите си на живот и техните свойства. И нерядко в естествена среда живите същества са способни на партеногенеза – именно въпросното непорочно зачатие.

Биологията дава следното описание на този процес. Партеногенезата е способ за размножаване, при което жизнеспособни индивиди се развиват от неоплодени яйцеклетки. формите на партеногенеза се различават по половия признак на създаваните индивиди. При раждането само на мъжки партеногенезата се нарича аренотокия, а при появата само на женски – телитокия. Рядко, но все пак се среща появата на мъжки и женски индивиди. Този феномен се нарича амфитокия или дейтерокия.

Споменавания за непорочно зачатие се съдържат в митове и легенди на много народи. Те описват настъпване на бременност при жени дори от неодушевени предмети: дъжд, камък, дърво и т.н. По-късно се появяват легенди за раждането на двойка близнаци, единият от които има земен, а другият – божествен баща.

При древните гърци пример в това отношение са Херкулес и Ификъл, Кастор и Полидевк, Амфион и Зет. Често на хора, чийто класов статус е изключително висок, се приписва раждането им при необикновени обстоятелства и с помощта на свръхестествени сили. Така например фараоните в Древен Египет са синове на богове, а според старинна монголска легенда Чингисхан е заченат от „божествен взор“.

В съвременната наука са известни 16 случая, при които така и не е установена достоверната причина за зачатието. Такива „непорочни зачатия“ има в някои страни на Европа и Африка. При това в медицинската практика е известно, че в състояние на стрес, при екстремни ситуации или висока температура на околната среда женската яйцеклетка започва деление и без да е оплодена. Обикновено процесът на партеногенеза се отключва след посещение в термални бани, но в повечето случаи такива яйцеклетки скоро загиват.

Интересни са и зафиксирани случаи на вътреутробна смяна на пола, при която зародиш от мъжки пол се превръща в женски, но не и обратно. Според специалистите причината за този феномен е бактерия, обитаваща в организма на насекоми, която дълго време може да остава неактивна и се активизира отново при въздействието на достатъчно високи температури. Може би именно тази бактерия е виновна изключително рядко да се раждат хора, които се усещат индивид от другия пол при абсолютно нормално психическо развитие.

Отдавна е известен метод, позволяващ да се предизвиква изкуствена партеногенеза. За целта на определено място се пробива обвивката на яйцеклетката, в резултат на което настъпва разделянето й и понататъшно развитие на отделните части. От такова „непорочно“ зачатие се раждат момиченца, които са пълно копие на своята майка.

Но не само материални фактори определят уникалната способност на организма самостоятелно да пресъздава себеподобни. В областта на изучаването на ДНК напоследък се наблюдава изключително развитие. Изследванията на тези молекули с помощта на квантовата генетика позволяват да се докаже съществуването на невидими форми на ДНК, наподобяващи сгъстена енергия.

Специалистите предполагащ че яйцеклетката съдържа електромагнитна структура, която именно определя бъдещия строеж на ембриона. Това, което преди хилядолетия са знаели посветените, науката започва да признава едва сега. А именно, че клетките в организма са способни да създават холографски образи. Генетичният апарат на човека може да ги „запомня“ и предава на хромозомите, които изграждат бъдещия организъм по получените от яйцеклетките звукови и фотонни данни. Тоест всъщност физическото тяло се създава по неговия астрален модел, съществуващ в тънкия свят.

През 30-те години на XX в. американските учени С. Нортроп и X. Беру в резултат на опити с мишки и саламандри стигат до извода за наличието на астрален зародиш у живите същества, който определя бъдещото физическо тяло. Но по какъв начин информацията за първообраза постъпва в яйцеклетката на майката?

Група учени под ръководството на П. П. Горяев провеждат енергетически изследвания на ДНК. В резултат специалистите стигат до извода за възможното предаване на енергията на ДНК във вид на поле, а преносът на информацията в такъв вид може да се осъществява на много по-големи разстояния и дори през физическата обвивка. Излиза, че непорочното зачатие не е толкова невероятно, както смятат мнозина.

Има обаче и още една – извънземна, версия на този вид зачатие. Вече не предизвиква съмнения, че човешката цивилизация в самото начало на своето развитие е влизала в контакти с представители на други цивилизации. И нямаме основания да отричаме факта, че пришълците, със своите високоразвити технологии, биха могли да подбират човешки индивиди от женски пол, за да „посадят“ в тях зародиш с програмирана по определен начин генетична структура. В резултат на това на бял свят се появява човек, който е способен да промени хода на човечеството, като цяло. Само че защо на извънземните са им били нужни подобни експерименти, все още не е ясно. И само времето може да даде отговор на този и на множество още други вълнуващи въпроси.

Може да харесате още