Home История Кои са одрисите? Одриското царство – възход и падение

Кои са одрисите? Одриското царство – възход и падение

от izumitelno
0 коментар 17,1K преглеждания

Съдържание:

Поява на царството на одрисите

Устройство на Одриското царство

Одриските владетели и техните държавнически постижения

Краят на одриското царство и съдбата на тракийските земиВ тази статия ще ви дадем малко информация за одрисите, народ, който е живял в областта, която познаваме като Тракия от V век пр.н.е. до към 46 г. пр.н.е.

Одрисите са едно от тракийските племена, населяващо земите в долното течение на река Марица през V-VІ век преди Христа.

 

Одриското царство възниква в средата на V век пр.н.е. при обединението на няколко тракийски племена, начело с одрисите.

То възниква в Югоизточна Тракия и обхваща земите между Вардар и Струма на запад, до Дунав на север, Черно море на изток и Бяло море и Мраморно море на юг. Населението на Одриското царство включва траки и гръцки полиси.

Гръцките историци говорят за него като за фактор на Балканите. За одрисите се споменава в Омировия епос, както и в трудовете на историците Херодот и Тукидид.

Кои са одрисите? Одриското царство – възход и падение
Одриската държава

Поява на царството на одрисите

В тази част от Балканския полуостров съществуват редица благоприятни фактори за създаване на мощно държавно обединение. Мястото има своите стратегически преимущества. То се намира до удобни морски протоци – Хелеспот и Босфор и близост с Мраморно море. Намиращата се на територията на царството река Марица е била плавателна чак до днешен Пловдив. Земята в тези територии е изключително плодородна, климатът е мек, а пътната мрежа добре развита.

 

За създаване на държавно обединение положителна роля играят и гръцките колонии, както и присъствието на персите, чиито борби с гърците и траките провокират създаването на политическо обединение, което е стабилно във военно отношение. Тукидид пише, че царството, което одрисите създават, е най-голямо и най-богато.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

 Кара Булгар – забравената империя на черните българи

Древната история на Първото българско царство. Къде са живели прабългарите на Аспарух?

 

Устройство на Одриското царство

 

За да ръководят делата на държавата си и да държат пълно господство над земите си, одриските царе се осланят и на административния си апарат. Владетелят е в непрестанно движение, за да може да ръководи държавните дела, да събира данъците и да защитава границите си. Поради това одрисите нямат постоянна столица. Държавата се управлява от временен център, където е отседнал владетелят. За такъв временен център се сочи откритият от археолози град Кабиле край Ямбол.

Наследяването на властта не се осъществява на строг правов ред, макар че всеки владетел се стреми да остави управлението на някои от своите синове, за да се продължи династичната линия във властта. Тази власт обаче е лесна за компрометиране, тъй като непрекъснато се атакува от близкия кръг първенци, доверени хора, родственици с амбиции за властта.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ: 

Династията Дуло – забравените владетели на Европа

Мистерията на Мадарския конник и разкриването на прародината на българитеЦарят е обединяваща фигура, той е и жрец, ръководи политическите и държавните дела, може да бъде дори обожествяван. Отделните области са управлявани от отделни управители, пряко подчинени на владетеля. Аристокрацията излъчва съвет, който ръководи всички дейности, свързани с управлението на вътрешните и външни дела на държавата. Това са доверените хора на царя, които го съпровождат в мир и война.

 

Одриските владетели и техните държавнически постижения

 

Цар Терес І, който управлява от края на VІ до средата на V век преди новата ера, слага началото на династичната линия на одрисите. Той създава и стабилизира държавата и утвърждава и разширява границите на подвластните му земи. Одриската държава на Терес обхваща земите от устието на Дунава до водосборния басейн на Тунджа, Арда и Марица и до гръцките колонии на изток и югоизток.

Терес І живее дълго, умира на 92 години и е наследен от сина си Спарадок.

Спарадок е първият от одриските царе, който сключва договор с полиса Атина и съюза, който тя ръководи.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Византийската империя – възход и падение

Историята на Римската Империя

 

След Спародок мястото му се заема от другия син на Терес – Ситалк. В периода на Пелопонеската война Ситалк сключва договор с атиняните, с цел да разшири границите на държавата си за сметка на древната държава на македонците. Ситалк предприема поход срещу македонските територии и завзема земите около Тимок до Струма.

 

След смъртта на Ситалк владетел става сина на Спарадок Севт І. При него данъците били увеличени много, големите постъпления в хазната водели до покачване на самочувствието на владетеля, който си поставя задача да овладее крайбрежните пунктове. Започва военна операция срещу атиняните с цел да владеят естествените излази и така да наложи държавата си фактор на Балканите.

 

Налагането на одрисите като политическа сила на полуострова става обаче по-късно, при Котис І, който заема престола на одриските царе през 383 година преди Христа. Той сключва договор с атинския морски съюз, заради което получава почетно атинско гражданство.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

Волжка България или Страната на градовете

Синовете на Кубрат

 

За да осъществи плановете си, Котис сключва договори с племената на трибалите и гетите. През 365 година Котис нахлува в Тракийски Херсонес и го покорява. Остават само три селища преди Атина да загуби всичко и целият Балкански полуостров да стане територия на траките. Атиняните реагират бързо и изпращат убийци, които успяват да убият цар Котис І. След смъртта му държавата на одрисите се разделя на три части и никога повече не успява да се обедини.

 Краят на одриското царство и съдбата на тракийските земи

Малките тракийски държавици са слаби и не успяват да се противопоставят на нападения. От това се възползват римляните.

Те са успели вече да завземат държавата на древните македонци и разпокъсаните тракийски територии изпадат под тяхна зависимост.

Все пак тракийските царства продължават да оказват съпротива още 200 години и чак през І век след Христа, след смъртта на владетеля Реметалк ІІІ, след когото не остава легитимен владетел, от царството на одрисите е образувана римската провинция Тракия.

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

 

Кубер и основите на Куберова България

Най-малкият син на Кубрат – историята на Алцек и Алцековите българи

Династията на Асеневци – история, величие и падение

Историята на Иванко – убиецът на цар Асен І

Значение и произход на наименованието българи – теории и хипотези

Най-стария надпис на кирилица в света се намира в скален манастир край село Крепча

Нова теория: Хърватите всъщност са българи

Историята на Котраг и създаването на Волжка България

 

ПРОЧЕТИ ОЩЕ:

История на хуните и Хунската империя

Произход на българите – теории и хипотези

Кои са печенегите, каква е ролята и връзка им с нашата история?

Династията на Асеневци – история, величие и падение

Първото българско царство – история, възход и падение

Второто българско царство – история, възход и падение

Шумерската цивилизация: Възход и Падение

Историята на древна Спарта

Аварски хаганат – възход и падение

 

източник: sanovnik.bg

Може да харесате още